Linguistic humor, Waterloo

In Holland noemt men 't water.
De Fransen zeggen l'eau.
De Belg die beide talen kent,
Die spreekt van Waterloo.